Pogrešan kod


Sahraniše coveka koji je za života bio poznat po tvrdičluku. Jednog dana, priđe grobu prijatelj od poverenja kako bi pozajmio novac od pokojnika, znajući da ga ni mrtav nece izneveriti. Drhtavim rukama ubaci maestro karticu u crnu zemljicu, ali crna zemlja odbi da je primi. Tad naiđe grobar, s lopatom preko ramena i reče:
-Pokušajte sa Visom. Biće da ste ukucali pogrešan kod.